Algemene voorwaarden t.b.v. deelname aan evenementen van organisatieburo Mikki VOF

Uitsluiting van deelname
Het niet opvolgen en/of voldoen aan de onderstaande voorwaarden betekent uitsluiting van verdere deelname aan betreffende en volgende evenementen van organisatieburo MIKKI, hierna te noemen organisator, zonder restitutie van reeds eerder betaalde deelnamegelden. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Kraam/grondplaats op naam
Kramen en grondplaatsen staan, behalve bij kofferbakmarkten, op naam. Dit vervalt echter, zonder tegenbericht, een half uur voor aanvang van het evenement. Recht op restitutie vervalt hierbij automatisch.

Annulering
Een reservering dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het evenement geannuleerd te worden. Bij een te late annulering wordt 75% van het verschuldigde deelnamegeld, vermeerderd met € 2,50 administratiekosten, in rekening gebracht.

Bij tijdige annuleringen die betaald zijn rekenen wij 2,50 administratiekosten.

Afwezigheid
Indien een deelnemer zonder tegenbericht afwezig is zal 100% van het verschuldigde deelnamegeld, vermeerderd met € 2,50 administratiekosten, in rekening worden gebracht.

Partij-/nieuwgoed e.d.
Verkoop van partij-/en nieuwgoed op vlooien en kofferbakmarkten is Ten strengste verboden. De overtreder zal bij constatering hiervan worden gesommeerd de betreffende goederen direct te verwijderen. Bij herhaling wordt de overtreder voor deelname aan de betreffende en toekomstige markten uitgesloten.

Verkoop van illegale software e.d.
Het is ten strengste verboden het volgende op de evenementen te koop aan te bieden: wapens (welke vallen onder de Wapenwet), gestolen goederen, levende dieren, illegale software/dvd/cd/video, pornografisch materiaal en overige aanstootgevende artikelen.

Brandbare stoffen e.d.
Het is verboden op MIKKI’s evenementen brandbare stoffen of artikelen met brandbare stoffen (verbrandingsmotoren, gasflessen, munitie, vuurwerk etc.) aan te bieden.

Reclame e.d.
Het maken van reclame, propaganda, of het distribueren van reclamemateriaal t.b.v. bedrijven, stichtingen of (politieke) organisaties tijdens het evenement is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator, verboden.

Branche
Het is niet toegestaan om artikelen, die buiten de opgegeven branche vallen, te verkopen.

Registraties e.d.
Iedere deelnemer aan braderieën, jaar- en kerstmarkten dient zelf te zorgdragen voor eventueel benodigde registraties, waaronder: een inschrijving in het handelsregister van de KvK, een registratienummer van het CRK en een geldige WA-marktverzekering.

Voortijdig inpakken/verlaten
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator, voortijdig in te pakken en/of het evenement te verlaten,er mag om 16.00 uur begonnen worden met inpakken na 16.00 uur word pas de borg terug betaald. De organisator bepaalt ten allen tijde de aanvangs- en sluitingstijd van het evenement.

Waarborg
Deelnemers betalen een waarborg dat dient ter voorkoming van het bovengenoemde (zie Voortijdig inpakken/verlaten) en het achterlaten van afval (zie Afval e.d.). Bij constatering hiervan vervalt het recht op terugbetaling van de waarborg. De waarborg wordt na bevindiging van het evenement, geretourneerd en is uitsluitend op de dag van uitgifte terug te vorderen.

Afval e.d.
Het is niet toegestaan afval en/of goederen binnen of buiten de accommodatie/locatie achter te laten. Bij constatering hiervan zullen de hieruit voortvloeiende kosten op de overtreder verhaald worden. De waarborg vervalt automatisch.

Roken
Het is tijdens binnenevenementen verboden in de zaal te roken. Roken is uitsluitend toegestaan op de ter plekke aangegeven plaatsen.

Aansprakelijkheid
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeval, letsel, schade, inkomstenderving, diefstal e.d. voor, tijdens of na het evenement. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Einde evenement
De kraam of plaats dient uiterlijk 1 uur na bevindiging van het evenement ontruimd te zijn.

Passe-partout
De door de organisator uitgegeven Passe-partout kaarten mogen uitsluitend worden gebruikt voor het voldoen van de eigen plaats(en). Bij misbruik is de organisator gerechtigd de Passe-partout kaart in te vorderen zonder de ongebruikte tegoeden terug te hoeven betalen.

Handelaren
De organisator laat tijdens binnenevenementen geen handelaren of bezoekers buiten de reguliere openingstijd toe. Indien een deelnemer zich schuldig maakt aan het meebrengen van een handelaar of bezoeker, zullen beiden worden gesommeerd te zaal onmiddellijk te verlaten. Recht op restitutie vervalt hierbij automatisch.

Overige
Daar waar niet in deze Algemene Voorwaarden wordt voorzien, beslist de organisator.